Vop

1. Rozsah platnosti

Pro všechny objednávky realizované přes náš online obchod spotřebitelem a podnikatelem platí následující Všeobecné obchodní podmínky.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který většinou nelze přičíst k obchodní ani samostatně výdělečné činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo osobní společnost s právní subjektivitou, který v průběhu uzavírání právní transakce jedná v rámci své obchodní nebo nezávislé odborné činnosti.

Pokud jde o podnikatele, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky i pro budoucí obchodní vztahy, aniž bychom na ně museli ještě jednou odkazovat. Pokud podnikatel používá protichůdné nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky, jejich platnost nebude uznána; součástí smlouvy se stávají pouze tehdy, pokud s nimi výslovně souhlasíme.


2. Smluvní partneři, uzavření smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá s eibmarkt.com GmbH.

Zobrazení výrobků v online obchodu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jen nezávazný online katalog. Nejdříve můžete naše výrobky nezávazně vložit do nákupního košíku a před odesláním závazné objednávky můžete kdykoli upravit svá zadání tím, že k tomu účelu v průběhu objednávky použijete připravené a vysvětlené opravné nástroje. Kliknutím na tlačítko objednávky odešlete závaznou objednávku zboží nacházejícího se v nákupním košíku.

Technické potvrzení objednávky (1. e-mail po odeslání vaší objednávky):

Přijetí vaší objednávky se potvrdí e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky. Toto automaticky vygenerované potvrzení objednávky není přijetím zakázky společností eibmarkt.com GmbH, ale pouze dokumentuje doručení objednávky elektronickou cestou. Vaši objednávku neprodleně ověříme.

Potvrzení přijetí objednávky (2. e-mail po odeslání vaší objednávky):

Kupní smlouva se bude realizovat až s naším potvrzením přijetí objednávky a termínu dodávky. Tu zpravidla obdržíte ve stejném dni (den = pondělí až pátek, ne ve státní svátek ve spolkové zemi Bavorsko nebo Sasko Spolkové republiky Německo), nejpozději však následujícího dne, vyhotoví ji pracovník naší společnosti.


3. Smluvní jazyk, uložení textu smlouvy

Jazyky dostupné pro uzavření smlouvy jsou následující:

čeština

Uložíme text smlouvy a e-mailem vám pošleme údaje objednávky a naše Všeobecné obchodní podmínky. Text smlouvy si můžete prohlédnout v našem přihlášení zákazníka.


4. Ceny

Vůči spotřebitelům v Evropské unii jsou ceny uvedeny vč. zákonné DPH. Při objednávání spotřebiteli ze zemí mimo EU nevzniká daň z obratu, takže v tomto kontextu se tato daň nezobrazuje ani nehlásí. Zobrazené ceny jsou však vždy celkové ceny. Dodávka a vyúčtování se pak provede bez daně z přidané hodnoty a bez proclení.

Měny a přepočítací kurz

U eibabo® budou všechny ceny zobrazeny ve vámi vybrané měně. Výběr dostupných měn se může lišit v závislosti na vybraném obchodě (například u zemského obchodu eibabo® jsou omezeny). Objednávky budou do systému vloženy s inzerovanou cenou a ve vámi vybrané měně. Po uzavření objednávky již není možná dodatečná úprava vybrané měny.

Aktuální přepočítací kurz eibabo® vyplývá z oficiálního směnného kurzu Evropské centrální banky EZB i z bezpečnostní kalkulace a kalkulace příplatků. Změna přepočítacího kurzu bude účinná bezprostředně a bez předchozího oznámení. Pro přepočet měny jsou rozhodující platné ceny v eurech v době ukončení objednávky v obchodě eibabo®. V průběhu objednávky vás budeme informovat o aktuálně platném přepočítacím kurzu vámi vybrané měny vzhledem k euru. Kromě toho vás budeme v obchodě před ukončením objednávky informovat o splatné celkové částce v eurech.

Vyúčtování vaší objednávky v zásadě probíhá v eurech na základě částky uvedené v potvrzení přijetí objednávky a termínu dodání. Informace o platném přepočítacím kurzu z eur na měnu vámi vybranou v průběhu objednávky najdete jak v našem potvrzení přijetí objednávky a termínu dodání, tak i na faktuře, kterou jste od nás obdrželi. Úhrada částky objednávky po zrušení objednávky je vždy v eurech. Částka vaší objednávky uvedená v potvrzení přijetí objednávky a termínu dodání v zásadě probíhá v eurech.


5. Přepravní náklady, dodací podmínky

K uvedeným cenám výrobku se ještě připočítají přepravní náklady.

Přepravní náklady se vypočítají na základě hmotnosti výrobků nacházejících se v nákupním košíku, rovněž i dodací adresy a  aktuálně vybraného způsobu zaslání. Přepravní náklady se vypočítají na základě hmotnosti výrobků nacházejících se v nákupním košíku, rovněž i dodací adresy a aktuálně vybraného způsobu zaslání. Zvláštní přímé dodávky, které jsou příkladně podmíněny obsaženými speciálními výrobky (neskladnost/hmotnost/dodávka ze speciálního skladu nebo přímo od výrobce), jsou zasílány bez předchozího upozornění s alternativními zásilkovými službami (např. GLS) bez dodatečných nákladů. Každý výrobek má svoji hmotnost, která je uložena v databázi (není přímo vidět). Veškeré dodací podmínky našich dopravních partnerů ke zboží aktuálně se nacházejícímu v nákupním košíku a hmotnosti tohoto zboží jsou pro všechny země centrálně uloženy v obchodní databázi. Ke kalkulaci a zobrazení přepravních nákladů můžete požadované výrobky prostřednictvím symbolu nákupního košíku/rabatu v příslušném náhledu na výrobek umístit do nákupního košíku. Tam pak můžete přesně zkontrolovat způsob zaslání/přepravní náklady. Přepravní náklady jsou uvedeny u výrobku. Přepravní náklady se automaticky vypočítají na základě celkové hmotnosti výrobků nacházejících se v nákupním košíku (u více než jednoho výrobku v nákupním košíku), rovněž i dodací adresy a aktuálně vybraného způsobu zaslání. Nový výpočet přepravních nákladů v nákupním košíku je realizován jen tehdy, když se do nákupního košíku vloží několik výrobků nebo se změní země dodání, popř. způsob zaslání.

Zejména u dodávek do zahraničí (třetích zemí) mohou být velmi rozdílné podmínky mezi dostupnými způsoby zasílání. Proto může samotný zákazník přímo v nákupním košíku před objednávkou vždy zkontrolovat nejlevnější, popř. nejvhodnější způsob zasílání a individuálně si jej vybrat. Dodávky do zemí mimo EU obecně probíhají bez proclení, v přepravních nákladech nejsou obsaženy žádné celní poplatky. Zvláštní přímé dodávky, které jsou příkladně podmíněny obsaženými speciálními výrobky (neskladnost, hmotnost, dodávka ze speciálního skladu nebo přímo od výrobce), jsou zasílány bez předchozího upozornění s alternativními zásilkovými službami (např. GLS) bez dodatečných nákladů. V našich přepravních nákladech nejsou obsažena žádná cla, další poplatky nebo eventuálně vzniklé daně (např. dovozní daň) v dovozní zemi, tyto musí být dodatečně uhrazeny samotným zákazníkem a event. je třeba se předem zeptat u společnosti DHL na clo příslušné země. Zde jsou k dispozici velmi odlišné náklady. Náš smluvní partner DHL je povinen u zákazníka vybrat všechny poplatky a předat je státním orgánům. Zde by se měl každý zákazník napřed u společnosti DHL informovat, jak vysoké jsou tyto poplatky pro jeho tarifní skupinu zboží v cílové zemi. Celní, popř. dovozní ustanovení jednotlivých zemí proclení se mohou značně odlišovat. Informace o vyfakturování zde může poskytnout jen přijímací země, popř. celní úřad. Další informační kanály jsou: www.zoll.de, popř. Spolková agentura pro zahraniční obchod.


Pro podnikatele v rámci EU
(dodávky uvnitř Společenství)

Přesný název firmy bude požadován u správného a ověřeného daňového identifikačního čísla. Vždy před potvrzením přijetí objednávky a dodacího termínu se provede 2. dodatečná kontrola. Event. budou odběrateli zboží, popř. jeho zmocněnému zástupci dodatečně zaslány dotazy. Na základě naší dozorčí a zajišťovací povinnosti se tyto informace zkontrolují. Pokud by dodatečné dotazy týkající se DIČ nebyly zodpovězeny, pak automaticky následuje vyúčtování s DPH.


Informace k poplatkům za zpracování u dodávek zemí EFTA nebo třetích zemí:

Při výběru třetí země (vč. států EFTA, příkladně Norska nebo Švýcarska) jako země dodání vznikají dodatečné poplatky pro přípravu nezbytných vývozních dokladů. Poplatek je podle země dodání rozdílný, přesná výše se zobrazí přímo v nákupním košíku a nereprezentuje celní poplatky, ale pouze interní náklady na zpracování k přípravě vývozních a průvodních dokladů u zahraničních dodávek do třetích zemí (např.: Příprava dlouhodobých prohlášení dodavatelů k danému výrobku a preferenčních výhod i vytvoření vývozních/exportních dokumentů).


Příplatek DHL za rozšířenou oblast

U dodávek do vzdálených oblastí po celém světě může vzniknout tzv. příplatek DHL za rozšířenou oblast. Zda musí být takový příplatek v jednotlivých případech zaplacen, se zjistí na základě poštovního směrovacího čísla. V tomto případě se zobrazí přesná výše příplatku přímo ve vašem nákupním košíku (příplatek Remote Area).

Další informace k výšce přepravních nákladů se dozvíte u nabídek.

Všechny výrobky v obchodě s dodacími lhůtami kratšími než 3 dny vč. (1, 1-2 dny, den = pondělí až pátek, bez svátku ve spolkové zemi Bavorsko nebo Sasko Spolkové republiky Německo) jsou výrobky z centrálního skladu a jsou okamžitě k dispozici. Již v náhledu výrobku můžete okamžitě rozpoznat dostupné výrobky prostřednictvím příslušného symbolu. Výrobky s dodacími lhůtami delšími než 3 dny (den = pondělí až pátek, bez svátku v Bavorsku nebo Sasku) v podrobném náhledu výrobku jsou výrobky k objednání, zakázková výroba nebo jsou ze skladů dodávány přímo výrobcem a lze je krátkodobě dodat během 3 – 13 dnů (den = pondělí až pátek, bez svátku v Bavorsku a Sasku) podle údaje v podrobném náhledu výrobku). Je také možné, že jsou skupiny výrobků u výrobců vyráběny teprve na požádání.


6. Platba

V našem obchodu jsou vám k dispozici různé způsoby platby zčásti specifické pro danou zemi. Výběr určitého způsobu platby je možný pouze tehdy, jsou-li splněny příslušné požadavky poskytovatele platebních služeb.

Platba je v podstatě možná prostřednictvím následujících způsobů plateb:


Placení předem

Při výběru způsobu platby Placení předem pošleme naše bankovní spojení zvláštním e-mailem a zboží dodáme po přijetí platby.


Platební karta

Odesláním objednávky nám současně poskytujete údaje vaší platební karty.

V návaznosti na ověření vašeho zmocnění jako legitimního držitele karty požadujeme od vydavatele platební karty okamžitě po objednávce zahájení platební transakce. Platební transakce bude automaticky provedena vydavatelem platební karty a půjde na vrub vaší karty.

Upozornění k procesu 3D Secure

V našem online obchodu máte možnost použít tzv. proces 3D Secure („MasterCard SecureCode“, popř. Verified by VISA). Přitom se jedná o proces ověřování, jehož pomocí se zajistí, že se my jako legální online obchodník a vy jako legitimní držitel karty účastníme konkrétní transakce. Tak je minimalizováno bezpečnostní riziko, popř. riziko možných podvodů.

Chcete-li nastavit heslo, musíte se zaregistrovat jako zákazník u vaší banky vydávající kartu. Po přihlášení a registraci vaší platební karty můžete používat svou kreditní kartu s kódem 3D Secure. Vedle běžných údajů (viz výše) musíte při online objednávání také zadat 3D kód.


Platba inkasem SEPA

Odesláním objednávky nám udělujete svolení k inkasu SEPA. Budeme vás informovat o datu zatížení účtu (tzv. prenotification). Předložením svolení k inkasu SEPA požádáme naši banku o zahájení platební transakce. Poté bude automaticky provedena platební transakce na vrub vašeho účtu.

Účet bude zatížen před odesláním zboží.

Lhůta pro předběžné ohlášení data zatížení účtu (tzv. prenotification lhůta) činí 7 dnů.


PayPal

V procesu objednávání budete přesměrováni na webovou stránku online poskytovatele PayPal. Aby mohla být fakturovaná částka zaplacena přes PayPal, musíte tam být registrováni, popř. se nejdříve registrovat, prokázat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám platební příkaz. Po odeslání objednávky v obchodě požádáme společnost PayPal o zahájení platební transakce.

Platební transakce bude potom ihned automaticky provedena společností PayPal. Další pokyny získáte při objednávání.


Sofort

Po odeslání objednávky budete přesměrováni na webovou stránku online poskytovatele Sofort GmbH. K zaplacení fakturované částky pomocí služby Sofort musíte mít účet s internetovým bankovnictvím a PIN/TAN pro účast na Sofort, musíte se příslušně legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny získáte při objednávání. Poté bude bezprostředně provedena platební transakce společností Sofort na vrub vašeho účtu.


Przelewy24

Způsobem platby Przelewy24 vám nabízíme jednu z nejvíce používaných metod online bankovnictví pro Polsko. Služba Przelewy24 využívá online autentizaci bankovních účtů v reálném čase, je podporována všemi významnými bankami v Polsku a dosahuje velkého počtu polských zákazníků v online bankovnictví.  K zaplacení fakturované částky pomocí služby Przelewy24 musíte mít účet s internetovým bankovnictvím a PIN/TAN pro účast na Przelewy24, musíte se příslušně legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny získáte při objednávání. Poté bude bezprostředně provedena platební transakce na vrub vašeho účtu.


Trustly

Služba Trustly je řešení online bankovnictví vyvinuté ve Švédsku, které je v 7 evropských zemích podporováno 43 bankami a používáno více než 51 miliony spotřebitelů. K zaplacení fakturované částky pomocí služby Trustly musíte mít účet s internetovým bankovnictvím a PIN/TAN pro účast na Trustly, musíte se příslušně legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny získáte při objednávání. Poté bude bezprostředně provedena platební transakce na vrub vašeho účtu.


Giropay

Po odeslání objednávky budete přesměrováni na webovou stránku vaší banky. K zaplacení fakturované částky pomocí služby Giropay musíte mít účet s internetovým bankovnictvím a PIN/TAN pro účast na Giropay, musíte se příslušně legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny získáte při objednávání. Poté bude bezprostředně provedena platební transakce na vrub vašeho účtu.


Eps převod

Online platební proces EPS (Electronic Payment Standard) je jednoduchý a bezpečný online platební proces rakouských bank pro nákupy v internetových obchodech nebo pro zpracování elektronických obchodních transakcí (E-Government) v Rakousku.

Po odeslání objednávky budete přesměrováni na webovou stránku vaší banky. K zaplacení fakturované částky pomocí služby Eps musíte mít účet s internetovým bankovnictvím a PIN/TAN pro účast na Eps, musíte se příslušně legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny získáte při objednávání. Poté bude bezprostředně provedena platební transakce na vrub vašeho účtu.


iDEAL

Službou iDEAL vám nabízíme standardní platební prostředek pro bezpečné online platby přímo mezi bankovními účty, který patří v Nizozemí k nejoblíbenějším způsobům platby.

Po odeslání objednávky budete přesměrováni na webovou stránku vaší banky. K zaplacení fakturované částky pomocí služby iDEAL musíte mít účet s internetovým bankovnictvím a PIN/TAN pro účast na iDEAL, musíte se příslušně legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny získáte při objednávání. Poté bude bezprostředně provedena platební transakce na vrub vašeho účtu.


Bancontact

Přitom se jedná o jeden z nejoblíbenějších způsobů platby v Belgii.

Po odeslání objednávky budete přesměrováni na webovou stránku vaší banky. K zaplacení fakturované částky pomocí služby Bancontact musíte mít účet s internetovým bankovnictvím a PIN/TAN pro účast na Bancontact, musíte se příslušně legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny získáte při objednávání. Poté bude bezprostředně provedena platební transakce na vrub vašeho účtu.


Poli

Poli je online platební systém z Austrálie, který našim zákazníkům umožňuje platbu přes internetové bankovnictví.

Po odeslání objednávky budete přesměrováni na webovou stránku vaší banky. K zaplacení fakturované částky pomocí služby Poli musíte mít účet s internetovým bankovnictvím a PIN/TAN pro účast na Poli, musíte se příslušně legitimovat a potvrdit nám platební příkaz. Další pokyny získáte při objednávání. Poté bude bezprostředně provedena platební transakce na vrub vašeho účtu.


Amazon Pay

V procesu objednávání budete přesměrováni na tuto webovou stránku online poskytovatele Amazon ještě před ukončením procesu objednávání v našem online obchodě. Aby mohl proces objednávání probíhat přes Amazon a mohli jste zaplatit fakturovanou částku, musíte tam být registrováni, popř. se nejdříve registrovat a prokázat se svými přístupovými údaji. Tam můžete vybrat dodací adresu uloženou u Amazonu a způsob platby, používání vašich údajů společností Amazon a potvrdit nám platební příkaz. Poté budete přesměrováni zpět do našeho online obchodu, kde můžete ukončit proces objednávání.

Ihned po objednávce požádáme společnost Amazon o zahájení platební transakce. Platební transakce bude automaticky provedena společností Amazon. Další pokyny získáte při objednávání.


Faktura

Fakturovanou částku zaplatíte po obdržení zboží a platbu vyřídíte převodem na náš bankovní účet. Vyhrazujeme si nabízet nákup na fakturu jen po úspěšném ověření bonity.


7. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává našim vlastnictvím až do úplného zaplacení.

Pro podnikatele navíc platí: Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech pohledávek vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu. Zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení můžete prodávat v rámci řádné obchodní činnosti; veškeré pohledávky vyplývající z tohoto dalšího prodeje nám budou předem – nezávisle na spojení nebo smíchání zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení s novou věcí – postoupeny ve výši fakturované částky, a my toto postoupení přijímáme. Zůstáváte oprávněni k vymáhání pohledávek, ale pohledávky můžeme vymáhat i my, pokud nesplníte své platební povinnosti.


8. Přepravní škody

Pro spotřebitele platí:

Bude-li zboží dodáno s viditelnými škodami vzniklými při přepravě, tak prosím takové chyby okamžitě reklamujte u doručitele a neprodleně se spojte s námi. Promeškání reklamace nebo navázání kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše zákonné nároky a jejich vymáhání, zejména vaše záruční práva. Pomáhají nám však uplatňovat naše vlastní nároky vůči dopravci, popř. pojištění dopravy.


Pro podnikatele platí:

Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení přechází na vás, jakmile zboží doručíme zasílateli, dopravci nebo osobě či instituci, která je jinak odpovědná za uskutečnění zásilky. Obchodníci mají povinnost kontrolovat ověřování a reklamování vad upravené v § 377 HGB. Pokud tak neučiníte, považuje se zboží za schválené, pokud se jedná o vadu, kterou nebylo možné při kontrole identifikovat. To se nevztahuje na podvodné skryté vady.


9. Záruka

Není-li výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná záruční práva. Pro spotřebitele činí promlčecí lhůta pro nároky z vad u použitých věcí jeden rok od dodání zboží.

Pro podnikatele činí promlčecí lhůta pro nároky z vad jeden rok od převodu rizika; zákonné promlčecí lhůty pro uplatnění nároku dle § 478 BGB (Občanského zákoníku) zůstávají nedotčeny.

Vůči podnikatelům platí jako dohoda o stavu zboží pouze naše vlastní údaje a popisy výrobků výrobce, které byly zahrnuty do smlouvy; nepřijímáme žádnou odpovědnost za veřejné prohlášení výrobce nebo jiné reklamní prohlášení.

Je-li dodaná věc poškozená, zpravidla nejdříve poskytneme podnikatelům podle našeho uvážení záruku odstraněním závady (oprava) nebo dodáním nepoškozené věci (náhradní dodávka).

Předchozí omezení a zkrácené lhůty neplatí pro nároky vyplývající ze škod, které byly způsobeny námi, našimi zákonnými zástupci nebo pomocníky plnění

  • v případě poškození života, těla nebo zdraví
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností, stejně jako zlomyslnosti
  • v případě porušení základních smluvních povinností, jejichž splnění na prvním místě umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spolehnout (základní povinnosti)
  • v rámci záručního slibu, pokud je to dohodnuto
  • pokud jde o rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za výrobek.

 

10. Ručení

Za nároky vyplývající ze škod, které byly způsobeny námi, našimi zákonnými zástupci nebo pomocníky plnění, ručíme vždy neomezeně.

  • v případě poškození života, těla nebo zdraví,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
  • v rámci záručního slibu, pokud je to dohodnuto, nebo
  • pokud jde o rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za výrobek.

 

V případě porušení základních smluvních povinností, jejichž splnění na prvním místě umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spolehnout (základní povinnosti) z důvodu drobné nedbalosti z naší strany, našich zákonných zástupců nebo pomocníků plnění, je odpovědnost omezena na výši škody předvídatelné v době uzavření smlouvy, s jejímž vznikem je třeba obvykle počítat.

V ostatním jsou vyloučeny nároky na náhradu škody.


11. Řešení sporů

Evropská komise zřídila platformu k řešení sporů online (OS), kterou naleznete zde ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nejsme povinni a připraveni účastnit se řízení řešení sporů před smírčím soudem spotřebitele.


12. Závěrečná ustanovení

Jste-li podnikatel, pak platí německé právo s vyloučením obchodního práva OSN.

Jste-li obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní sdružení majetku, je výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi námi a vámi naše obchodní sídlo.


Pokyny k likvidací baterií/akumulátorů

Protože v našich zásilkách mohou být obsaženy baterie a akumulátory, jsme podle zákona o bateriích (BattG) povinni upozornit vás na následující:

Baterie a akumulátory nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem, ale ze zákona jste povinni vrátit použité baterie a akumulátory. Staré baterie mohou obsahovat škodliviny, které při nesprávném skladování nebo likvidaci mohou poškodit životní prostředí či vaše zdraví. Baterie ale také obsahují důležité suroviny, jako např. železo, zinek mangan nebo nikl, a tyto mohou být opětovně zhodnoceny. Baterie můžete po použití buď zaslat zpět na naši adresu, nebo je lze bezplatně vrátit v bezprostřední blízkosti (např. v obchodech nebo na místních sběrných místech či v našem expedičním skladu). Odevzdání v prodejnách je přitom omezeno na množství obvyklá pro koncové uživatele a na takové staré baterie, které provozovatel ve svém sortimentu vede nebo vedl jako nové baterie.

Symbol s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem. Pod tímto symbolem se nachází další symboly s následujícím významem:

Pb: Baterie obsahuje olovo
Cd: Baterie obsahuje kadmium
Hg: Baterie obsahuje rtuť

Prohlédli jste si