Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás váš zájem o náš online obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás budeme podrobně informovat o zacházení s vašimi údaji.

 

1. Přístupové údaje a hosting   
Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvádět své osobní údaje. Po každém otevření webové stránky webový server automaticky uloží pouze takzvaný logfile serveru, ten například obsahuje název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas otevření, přenesené množství dat a dotazovaného providera (přístupové údaje) a dokumentuje otevření.

Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně jen za účelem zajištění bezporuchového provozu stránky rovněž i pro zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů ke správné prezentaci naší nabídky. Všechny přístupové údaje budou nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy stránek vymazány.

Hostingové služby třetí strany    
V rámci zpracovávání poskytuje pro nás třetí strana v našem zastoupení služby k hostingu a zobrazení webové stránky. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů ke správné prezentaci naší nabídky. Všechny údaje, které budou podle následujícího popisu zjišťovány v rámci využívání této webové stránky nebo používány v příslušných formulářích v online obchodu, budou zpracovávány na jejich serverech. Na jiných serverech bude zpracovávání probíhat jen ve zde vysvětleném rámci.

Tento poskytovatel sídlí v jedné zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

 

2. Sběr dat a jejich používání pro realizaci smlouvy a otevření účtu zákazníka
Osobní údaje shromažďujeme, jestliže nám byly dobrovolně sděleny v rámci vaší objednávky, při navazování kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při otevření zákaznického účtu. Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech potřebujeme údaje k realizaci smlouvy, popř. ke zpracování navázání kontaktu nebo otevření zákaznického účtu a bez jejich uvedení nemůžeme dokončit objednávku anebo otevření účtu, popř. nemůžeme odeslat kontaktní údaje. Které údaje budeme shromažďovat, je uvedeno v příslušných zadávacích formulářích. Vámi poskytnuté údaje používáme k realizaci smlouvy a zpracování vašich poptávek. Po úplném ukončení smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje pro další zpracování omezeny a po uplynutí daňových a obchodních lhůt pro uschování vymazány, jestliže jste výslovně neudělili souhlas s jejich dalším využíváním, nebo si vyhrazujeme právo na další využívání údajů, které je ze zákona přípustné, a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení. Kdykoli je možné vymazat váš zákaznický účet a toto vymazání může být provedeno buď zprávou na níže uvedený kontakt, nebo prostřednictvím určené funkce v zákaznickém účtu.

 

3. Poskytování údajů     
Ke splnění smlouvy předáme vaše údaje přepravní společnosti pověřené dodávkou, pokud je to nutné pro dodání objednaného zboží. Podle toho, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete v rámci objednávky, předáme k realizaci plateb shromážděné údaje o platbě úvěrové instituci pověřené platbou a event. námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb, popř. vybrané platební službě. Vybraní poskytovatelé platebních služeb částečně sami shromažďují tyto údaje za předpokladu, že si tam vytvoříte účet. V tomto případě se musíte u poskytovatele platebních služeb v procesu objednávání přihlásit se svými přístupovými údaji. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Poskytnutí údajů poskytovateli poštovních služeb       
Pokud jste nám během nebo po vaší objednávce udělili výslovný souhlas, předáme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli poštovních služeb, aby vás mohl před dodáním kontaktovat za účelem oznámení nebo koordinace doručení.

Tento souhlas může být kdykoli odvolán zprávou zaslanou na níže uvedenou kontaktní adresu nebo přímo u poskytovatele poštovních služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Po odvolání souhlasu vymažeme vaše údaje, jestliže jste výslovně neudělili souhlas s jejich dalším využíváním nebo si vyhrazujeme právo na další využívání údajů, které je ze zákona přípustné, a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.        

Deutsche Post AG         
Charles-de-Gaulle-Straße 20    
DE-53113 Bonn

Spedition Leupold GmbH
Am Saaleschlößchen 7
DE-95145 Oberkotzau

DACHSER SE
Head Office
Thomas-Dachser-Str. 2
DE-87439 Kempten

General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1-7
DE-36286 Neuenstein

 

4. Odběr novinek e-mailem a poštovní reklama

E-mailová reklama a přihlášení k odběru novinek       
Chcete-li se přihlásit k odběru našich novinek, použijeme k tomu potřebné nebo vámi zvlášť poskytnuté údaje k pravidelnému zasílání našich e-mailových novinek na základě vašeho souhlasu.

Kdykoli je možné odhlásit odběr novinek a toto odhlášení může být provedeno buď zprávou na níže uvedený kontakt, nebo prostřednictvím k tomu určeného odkazu v novinkách. Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu, jestliže jste výslovně neudělili souhlas s jejím dalším využíváním, nebo si vyhrazujeme právo na další využívání údajů, které je ze zákona přípustné, a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

Novinky zasíláme našim jménem v rámci zpracování prostřednictvím poskytovatele služeb, kterému předáme vaši e-mailovou adresu.

Tento poskytovatel sídlí v jedné zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Poštovní reklama a vaše právo na podání námitky          
Kromě toho si vyhrazujeme právo používat vaše jméno a příjmení i poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, např. k zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech dopisem. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů k reklamnímu oslovení našich zákazníků.

Reklamní zásilky jsou naším jménem poskytovány v rámci zpracování poskytovatelem služeb, kterému k tomu účelu předáváme vaše údaje. Kdykoli můžete odvolat ukládání a používání vašich údajů k těmto účelům odesláním zprávy na níže uvedený kontakt.

 

5. Používání údajů při realizaci platby

Kontrola bonity
Pokud dojde k předběžnému plnění z naší strany, např. při nákupu na fakturu nebo inkasem, je nezbytné pro uzavření smlouvy získat informace o identitě a bonitě od příslušně specializovaných servisních společností (agentury zabývající se podáváním obchodních informací). To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů k minimalizaci výpadků plateb. Za tímto účelem předáme vaše osobní údaje požadované pro kontrolu bonity této společnosti/těmto společnostem:

SCHUFA Holding AG      
Kormoranweg 5              
65201 Wiesbaden

Přitom budou zohledněna přiměřená opatření k ochraně vašich práv, svobod a oprávněných zájmů. Máte možnost vyjádřit své stanovisko a zpochybnit rozhodnutí prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Koupě na splátky
Při výběru způsobu platby „Koupě na splátky“ rovněž i po udělení souhlasu potřebného k ochraně osobních údajů budou osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození, IP adresa, pohlaví) společně s údaji potřebnými pro vybavení transakce (výrobek, fakturovaná částka, splatnost, celková částka, číslo faktury, daně, měna, datum a čas objednávky) za účelem realizace tohoto způsobu platby poskytnuty našemu partnerovi Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

K ověření identity, popř. bonity zákazníka provede náš partner dotazování a bude se informovat na veřejně přístupných databázích i u agentur zabývajících se podáváním obchodních informací. Poskytovatelé, u nichž jsou zprávy a eventuálně informace o bonitě získány na základě matematicko-statistických postupů, stejně jako další podrobnosti o zpracování vašich údajů po poskytnutí našemu partnerovi Klarna Bank AB (publ), naleznete v jeho prohlášení o ochraně osobních údajů, které se nachází zde: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/

Získané informace o statistické pravděpodobnosti výpadku platby náš partner Klarna Bank AB (publ) použije pro zvážené rozhodnutí pro založení, realizaci nebo ukončení smluvního poměru. Máte možnost navázáním kontaktu s naším partnerem Klarna Bank AB (publ) vyjádřit své stanovisko a zpochybnit rozhodnutí.

Souhlas k poskytnutí údajů udělený v rámci procesu objednávání může být kdykoli odvolán, a to bez uvedení důvodů s účinkem do budoucnosti.

 

6. Integrace Trusted Shops Trustbadge    

K zobrazení naší pečeti kvality Trusted Shops a shromážděných hodnocení rovněž i nabídky výrobků Trusted Shops pro kupující po objednání je na tuto webovou stránku navázán Trusted Shops Trustbadge.

To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů k optimálnímu uvedení naší nabídky na trh. Trustbadge, a tím získané služby, představují nabídku společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Po každém otevření Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný logfile serveru, ten například obsahuje vaši IP adresu, datum a čas otevření, přenesené množství dat a dotazovaného providera (přístupové údaje) a dokumentuje otevření. Tyto přístupové údaje nebudou vyhodnoceny a nejpozději sedm dnů po ukončení vaší návštěvy stránek budou automaticky přepsány.

Další osobní údaje budou poskytnuty pouze Trusted Shops, pokud jste s tím souhlasili a po ukončení objednávky jste se rozhodli pro využívání výrobků Trusted Shops nebo jste se již registrovali pro toto využívání. V tomto případě platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a Trusted Shops.

 

7. Cookies a webová analýza

Aby byla návštěva naší webové stránky atraktivní a bylo možné využívat určité funkce k zobrazení vhodných výrobků nebo výzkumu trhu používáme na různých stránkách takzvané cookies. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů k optimální prezentaci naší nabídky. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některé námi používané cookies budou zase vymazány po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření vašeho prohlížeče (tzv. cookies relace). Ostatní cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám opětovné rozpoznání vašeho prohlížeče při další návštěvě (perzistentní cookies). Doba trvání uložení je uvedena v přehledu v nastaveních cookies vašeho webového prohlížeče. Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a individuálně se rozhodli o jejich ukládání nebo zakázání pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy nastavení cookies. Toto je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení cookies. Tyto pro příslušný prohlížeč najdete pod odpovídajícími odkazy:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265             
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs          
Firefox™ https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies                
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/      

Při zakázání cookies může být omezena funkčnost naší webové stránky.

Použití Google (Universal) Analytics k webové analýze        
K analýze webové stránky používá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC (www.google.de). To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů k optimální prezentaci naší nabídky. Služba Google (Universal) Analytics používá metody, které vám umožňují analyzovat používání webových stránek, jako například souborů cookies. Automaticky shromážděné informace o vašem používání této webové stránky jsou obvykle odesílány na server Google v USA a zde uloženy. Aktivací IP anonymizace na této webové stránce se přitom zkrátí IP adresa před přenosem v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se kompletní IP adresa přenáší na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Anonymizovaná IP adresa poskytovaná v rámci služby Google Analytics vaším prohlížečem nebude ze zásady sloučena s jinými údaji společnosti Google. 

Společnost Google LLC má své hlavní sídlo v USA a je certifikována v rámci ujednání EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde . Na základě dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Komise pro podnik s certifikací Privacy Shield vhodnou úroveň ochrany údajů.      

Můžete zabránit shromažďování dat u společnosti Google (včetně vaší adresy IP) vygenerovaných prostřednictvím cookies a souvisejících s vaším používáním webových stránek, jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativně k pluginu prohlížeče můžete kliknout na tento odkaz k budoucímu zabránění shromažďování údajů službou Google Analytics na této webové stránce. Přitom se ve vašem koncovém zařízení uloží soubor cookie Opt-Out. Vymažete-li vaše soubory cookie, musíte znovu kliknout na tento odkaz.

 

8. Reklama prostřednictvím marketingových sítí            
Prostřednictvím reklamního partnera Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francie) reklamujeme tuto webovou stránku ve výsledcích vyhledávání i na webových stránkách třetích stran. K tomu účelu se při návštěvě našich webových stránek automaticky nastaví cookie tohoto poskytovatele nebo jeho partnera, který prostřednictvím pseudonymního CookieID a na základě vámi navštívených stránek umožňuje reklamu založenou na zájmovém chování. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů k optimálnímu uplatnění naší webové stránky na trhu.         

Retargeting cookie můžete deaktivovat kliknutím na jeden z následujících odkazů: https://www.criteo.com/privacy/

Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetí stranou tím, že otevřete stránku deaktivace Network Advertising Initiative .

 

9. Pluginy sociálních médií

Používání pluginů sociálních sítí Facebook, Google, Twitter, Instagram a LinkedIn za použití řešení Shariff.

Na naší webové stránce se nacházejí tlačítka sociálních sítí.

Ke zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě naší webové stránky nejsou tato tlačítka neomezeně integrována jako pluginy, ale jsou do stránky vložena jen za použití odkazu HTML. Tato integrace zajistí, že po otevření stránky naší webové prezentace, která obsahuje takové tlačítko, nebude ještě vytvořeno spojení se servery třetí strany příslušné sociální sítě.    

Kliknete-li na jedno z tlačítek, otevře se nové okno vašeho prohlížeče a zobrazí se stránka příslušného poskytovatele, na které můžete (event. po zadání vašich přihlašovacích údajů) např. stisknout tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.             

Účel a rozsah sběru údajů a jejich další zpracovávání a využívání třetími stranami na jejich stránkách i možný kontakt a vaše příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně vaší soukromé sféry jsou uvedeny v pokynech k ochraně údajů třetích stran:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=cs

 

10. Zasílání připomínek k udělení hodnocení e-mailem
Pokud jste nám dali svůj výslovný souhlas během objednávky nebo po ní, použijeme vaši e-mailovou adresu jako připomínku k předložení hodnocení vaší objednávky prostřednictvím našeho systému hodnocení. Tento souhlas může být kdykoli odvolán zprávou zaslanou na níže uvedenou kontaktní adresu.

Připomínka k udělení hodnocení Trusted Shops   
Pokud jste nám dali svůj výslovný souhlas během objednávky nebo po ní, pak vaši e-mailovou adresu poskytneme Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), aby vám tato společnost e-mailem zaslala připomínku k udělení hodnocení. Tento souhlas může být kdykoli odvolán zprávou zaslanou na níže uvedenou kontaktní adresu nebo přímo Trusted Shops.

Požadavek na hodnocení e-mailem prostřednictvím certifikovaných obchodníků Google (Recenze zákazníků Google)
S Google LLC spolupracujeme v rámci programu „Recenze zákazníků Google“, poskytovatelem je Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Program nám poskytuje možnost vyžádat si recenze od uživatelů naší webové stránky. Nakupujete-li na naší webové stránce, budete dotázáni, zda se chcete zúčastnit e-mailového průzkumu Google. Budete-li souhlasit podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, poskytneme vaší e-mailovou adresu Googlu. Obdržíte e-mailovou zprávu od Recenze zákazníků Google, ve které jste žádáni, abyste ohodnotili zkušenosti s nakupováním na naší webové stránce. Vámi předložené hodnocení se poté spojí s našimi dalšími hodnoceními a zobrazí se v našem logu zákaznických recenzí Google a na našem panelu Merchant Center, kromě toho budou použita pro hodnocení prodejců Google. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zprávou zaslanou osobě odpovědné za zpracovávání údajů nebo společnosti Google. Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro ujednání „Privacy Shield“ mezi USA a EU k ochraně osobních údajů, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU. Další informace k ochraně údajů Google v souvislosti s programem Recenze zákazníků Google můžete otevřít pod následujícím odkazem: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=cs Další informace k ochraně údajů Hodnocení prodejců Google si můžete přečíst pod tímto odkazem: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

 

11. Integrace videí (a přenos dat na Google pro přihlášené uživatele)
Integrujeme videa platformy „YouTube“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zde se používá rozšířený režim ochrany údajů, který podle informací poskytovatele ukládá informace o uživateli až při přehrávání videa/videí. Bude-li spuštěno přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel použije cookies „YouTube“ ke sběru informací o chování uživatelů. Podle upozornění „YouTube“ jsou tyto programy využívány mimo jiné k zachycení statistik videí, zlepšení uživatelsky přívětivosti a zabránění zneužívání. Po přihlášení na Google budou vaše údaje přímo přiřazeny k vašemu účtu, jestliže kliknete na video. Nechcete-li, aby docházelo k přiřazení k vašemu profilu u YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google uloží vaše údaje (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) jako užitečné profily a vyhodnotí je. Takové vyhodnocení se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google při zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu anebo přizpůsobování své webové stránky. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž se musíte obrátit na YouTube.

Nezávisle na přehrávání vložených videí se po každém otevření této webové stránky naváže spojení se sítí Google „DoubleClick“, což může bez našeho vlivu vyvolat další proces zpracovávání údajů.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro ujednání „Privacy Shield“ mezi USA a EU k ochraně osobních údajů, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace k ochraně údajů u „YouTube“ najdete v prohlášení o ochraně údajů poskytovatele na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, další informace k Opt-Out najdete pod: https://adssettings.google.com/authenticated

 

12. Doplňkové služby 'Oznámení o doručení balíku DHL'
Pokud jste nám během vaší objednávky udělili výslovný souhlas, pak na základě tohoto souhlasu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR sdělíme vaši e-mailovou adresu poskytovateli poštovních služeb DHL (DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Německo). Poskytovatel poštovních služeb vás tedy může kontaktovat e-mailem za účelem oznámení o doručení balíku a informovat vás o předpokládané době doručení zásilky.

Event. souhlas udělený k poskytnutí údajů pro využívání dodatečných služeb, tedy oznámení o doručení balíku DHL, který může být aktivně vybrán během procesu objednávání, nemusí být odvoláván, protože tento výslovný souhlas po výběru platí jen jednou pro příslušnou objednávku.

 

13. Kontaktní možnosti a vaše práva        

Máte právo na bezplatné informace o osobních údajích, které se týkají vaší osoby a jsou námi uloženy, a v případě potřeby právo na opravu, omezení zpracování, přenositelnost nebo výmaz těchto údajů. 
V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracovávání nebo využívání vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo výmazu údajů, rovněž i odvolání event. uděleného souhlasu nebo máte-li námitky vůči konkrétnímu využívání údajů, obraťte se prosím na:

Daniel Kaiser
Kemmlerstraße 1           
08527 Plauen
Německo

+49 (0) 3741 / 14 89 8 0 
Daniel.Kaiser@eibmarkt.de

Kromě toho máte právo si stěžovat u kompetentního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.


********************************************************************
Právo vznést námitky
Jestliže k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů budeme zpracovávat osobní údaje, jak bylo výše vysvětleno, můžete toto zpracování odmítnout s účinnosti do budoucna. Bude-li zpracovávání probíhat za účelem přímého marketingu, můžete kdykoli uplatnit toto právo podle výše uvedeného popisu. Bude-li zpracovávání prováděno za jiným účelem, máte právo na námitky jen po předložení důvodů, které vyplynou z vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva na námitky nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracovávání slouží k uplatňování, vykonávání nebo obhajobě právních nároků.

Toto neplatí, jestliže bylo zpracovávání realizováno za účelem přímého marketingu. Pak nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat k tomuto účelu. 

*******************************************************************

Prohlédli jste si