eibabo® - O nás

Podnik společnosti eibmarkt.com GmbH, 100% dceřiná společnost holdingu EIBMARKT® GmbH 

Jak to všechno začalo?

CEO Marco LabáhnPodnik byl založen v roce 1997 jako „Systémová technika budov EIB“ a již o 4 roky později se změnil na kapitálovou společnost. Zcela přesvědčeni o této budoucí technologii jsme si troufli vykročit směrem k samostatnosti. Tehdy jsme se zabývali výhradně jen systémovou integrací komponent EIB, přednostně do veřejných budov. V té době bylo k dispozici jen velmi málo komponent EIB, vyráběl je zejména Siemens a byly neuvěřitelně drahé. V roce 1997 bylo poměrně nákladné přesvědčit zákazníky o této technologii. Měli jsme štěstí a začali jsme se třemi velkými projekty. Přesvědčilo však schéma EIB, které k tomu účelu, ke zděšení své přítelkyně, majitel po celé týdny vyvíjel v ložnici, s několika zařízeními EIB za neuvěřitelnou kupní cenu téměř 20 000 DM, a přestavěný Ford Transit jako mobilní kancelář se 2 pracovišti, rozsáhlým vybavení EIB, sběrnicovým vedením 200 m s možným zavedením přímo do budovy a monitorovacími nástroji k uvádění do provozu a diagnostice.

To byla skutečně bláznivá doba s pizzou, colou a rychle ubíhajícími týdny, vydělávání peněz se přesunulo na vedlejší kolej, a proto byly odměny nízké. U prezentací mohlo být schéma prostřednictvím Telecontrol EIB vyvoláno mobilním telefonem Siemens S10 s barevným displejem, což tehdy byla absolutní špička, aby mohla být prováděna spínání nebo obráceně u hlášení všeho druhu, řízení světel, regulace jednotlivých místností a mnoho dalšího. To všechny fascinovalo a skutečně přesvědčilo důležité osoby, které rozhodovaly ve vývoji projektů a plánování veřejných budov v rámci energeticky úsporných řešení.

A jak to bylo dál?

První zisky byly okamžitě investovány do nového vývoje. Souběžně s automatizací budov jsme viděli internet jako skvělou příležitost a náše první Excely se zcela opíraly o online obchod námi vyvinutý na konci roku 1997, kde bylo živě prezentováno více než 1 000 výrobků a který byl mnoho let udržován a dále vyvíjen. eibmarkt® je proto také nejstarším podnikem na trhu s online obchodem pro elektrotechniku. Přirozeně, že na začátku bylo jen pár objednávek, což se ale o několik let později změnilo a průlom pak nastal se SmartStore. V roce 1997 ještě neexistovala Google & Co. První naší adresou byl německý vyhledávač Fireball, který později kooperoval s Alta Vista, a tím dosáhl celosvětových výsledků ve vyhledávání. Brzký start na internetu nám umožnil získat do dnešní doby více než 500 000 kmenových zákazníků z celého světa a zhruba do roku 2010 zcela zdarma rozhodující konkurenční výhodu.

Jak se zrodil eibmarkt.com?

Na konci roku 1999 byl eibmarkt.com živě prezentován. V roce 2004 došlo ke změně nákupního systému na SmartStore a drasticky se také změnil vývoj obratu směrem nahoru. Neměli jsme prakticky žádné konkurenty. Mezitím jste také vybudovali další hlavní obchody. Na základě zkušeností se službami jsme přesně věděli, které výrobky EIB byly poptávány na trhu. Z toho pak vyplýval další krok, totiž vlastní vývoj a výroba elektronických a elektrických konstrukčních skupin, tedy logické a potřebné opatření. V roce 2001 došlo k přeměně na kapitálovou společnost.

V letech 2000–2004 bylo vyvinuto velké množství hardwarových komponent, ale jen málo z nich bylo skutečně vyráběno. Vývoj zařízení EIB byl enormně drahý a nákladný. Tehdy byla ještě instalační sběrnice evropským standardem (EIB® = Europäischer Installations Bus/Evropská Instalační Sběrnice), později pak světovým standardem (KNX® = název skládající se z „konvergence“ pro sloučení různých sběrnicových systémů na jednotný standard a z názvu „Konnex“ jako nová chráněná obchodní značka KNX®).

Ve vlastních projektech systémové integrace jsme zpravidla měli vysoce komplexní řídicí a regulační úlohy, které v té době byly možné jen s funkčním modulem EIB od Levi Fils, který jsme používali ve velkém množství. Vzhledem k tomu, že jsme věřili, že máme dostatek zkušeností, jsme vyvinuli podobné zařízení během jednoho roku, protože od tohoto pro nás důležitého zařízení bylo ze střednědobého horizontu upuštěno po převzetí Levi Fils AG Švýcarsko společností ABB dne 11. března 2004. Ale náklady nás úplně vyčerpaly. Nadcházející náklady na získání licence a zkušební náklady byly pro toto komplexní zařízení enormní. Muselo být uděláno důležité rozhodnutí. Zařízení nakonec nebylo uvedeno do provozu a připravený rozpočet pro tento výrobek byl investován do e-obchodu eibmarkt.com. Z dnešního pohledu důležité rozhodnutí pro další vývoj podniku. V roce 2010 byla v rámci rozčlenění založena společnost eibmarkt.com GmbH jako dceřiná společnost EIBMARKT® GmbH Holding. 


Vaše aktivity zasahují do mnoha nejrůznějších oblastí, proč?

Zcela správně, ale všechny oblasti se překrývají a ideálně doplňují, také pro budoucí projekty, například 2D a 3D holografie bez 3D brýlí, i pro smartphony, čímž lze zobrazit velké množství informací, které se jinak nehodí pro SmartPhone nebo SmartWatch, dále ještě 3D reprografie výrobků při online nákupu výrobku a současně vnímání povrchové struktury výrobku prostřednictvím podložky KNX® a vnímání zápachu prostřednictvím aktoru zápachu KNX®, například při nákupu kvalitní kožené obuvi. Jsme přesvědčeni, že se to během několika let stane standardem. 

 

 

Společnost EIBMARKT® GmbH je členem KNX® Association Brüssel. Téměř všechny hlavní obchody mateřské společnosti EIBMARKT® GmbH Holding jsou zaměřeny na technologicky náročné řízení budov. K tomu vedle vlastního vývoje a výroby elektronických a elektrických konstrukčních skupin patří i specializace v softwarové oblasti automatizační technologie.

Z výzev dosavadních základních kompetencí automatizace budov KNX® a globálního online obchodu (eibabo®, eibmarkt® vyplývají další obchodní oblasti: Inteligentní automatizace jachet s KNX® při výstavbě sportovních člunů a super jachet i roboticky řízená fotografie výrobku 360°/3D v nové dimenzi pro výrobce a online obchody. Obě oblasti se výrazně rozšířily a úspěšně rozvinuly.

CEO Marco Labáhn

Díky řadě ocenění, například cena pro středně velké podniky „INNOVATIONSPREIS-IT/CENA ZA IT INOVACI“ pro EIBMARKT® GmbH Holding, díky inovativnímu IT řešení „3D reprografie v E-Commerce“ s vysokou užitnou hodnotou pro středně velké podniky, díky iniciativě pro středně velké podniky pod záštitou společnosti Microsoft Deutschland GmbH nebo KNX World Award pro eibmarkt®.com GmbH, jsme mohli získat mezinárodní uznání, na které jsme velmi hrdi.

Co plánujete do budoucna?

eibabo® je produktem nejnovější generace nákupních systémů skupiny eibmarkt® a výsledkem 20 let zkušeností z oblasti zásilkového obchodu. Eibabo® umožňuje nákup firemním i soukromým zákazníkům. V rámci internacionalizace byl nákupní systém eibabo® po 3 letech vývoje spuštěn ve 14 jazycích a tvoří ho jeden mezinárodní obchod (eibabo.com) a 20 obchodů v jednotlivých zemích s více než 20 způsoby plateb a asi 1 milionem dostupných výrobků. Byla to velká výzva ve všech oblastech, především spojení IT se všemi komplexními funkcemi výkladní skříně, materiálního hospodářství, propojení logistiky a dodavatelů, stejně jako příprava obsahu ve 14 jazycích.

Celý projekt tvořilo více než 500 samostatných projektů, které mohly být realizovány pouze díky zkušeným projektovým týmům a dlouholetým partnerům. Se systémem eibabo® máme ve střednědobém horizontu ještě další rozsáhlé plány, které daleko přesahují nákupní systém. Nechejte se překvapit. Důraz je však kladen nejprve na dokončení internacionalizace. O systém eibabo® bude pečovat stejný tým společnosti eibmarkt.com GmbH (call centrum, servis, IT), který spravuje již známý obchod eibmarkt.com. Díky tomu jsou zaručeny velmi vysoké standardy, na které jsou naši zákazníci zvyklí. 

Takže přecházíte na 100% internacionalizaci?

Správně, to se týká zejména eibabo®, všechny obsahy, komunikace a zpracování objednávek se připravují ve 14 jazycích a s mnoha způsoby placení specifickými pro jednotlivé země. Prostřednictvím vlastních obchodních platforem eibabo® a eibmarkt® zásobujeme ve více než 185 zemí obchodní a soukromé zákazníky s více než 1 000 000 výrobky od více než 2 500 značkových výrobců. Tak provozujeme tři největší obchodní platformy pro elektronické a elektrické výrobky na celém světě. Výrobky jsou neustále kontrolovány a živě aktualizovány. S více než 400 partnery a rozhraními ke všem celosvětově významným portálům prezentují značkové obchody svou rozmanitost výrobků. Díky vlastnímu výpočetnímu středisku jsme schopni zvládnout rozsáhlé objednávky během 24 až 48 hod. Značkové výrobky všech vedoucích výrobců z oblasti elektroinstalace, svítidel, síťové technologie, hnědého zboží, bílého zboží, automatizace budov KNX®, bezdrátové domovní automatizace a mnohem více lze objednat a doručit po celém světě, a to i nadnárodně. Mohou být dodány dokonce i výrobky, které nejsou v daném obchodě. eibmarkt®, jeden z vedoucích prodejců KNX®, se navíc specializuje na automatizaci budov KNX® a o své zákazníky se dobře stará i díky rozsáhle vyškolenému servisnímu personálu, který je vám radou i skutkem k dispozici po celých 24 hodin denně a 365 dnů v roce na eibabo®.


Jaké zvláštní služby nabízíte?

Každý zákazník má osobně přidělenou kontaktní osobu. Tato osoba je po objednávce uvedena v osobním účtu zákazníka. S touto osobou můžete každý den komunikovat, a je jedno, zda přes účet zákazníka, e-mail nebo telefonicky. Účet zákazníka však představuje nejrychlejší a nejbezpečnější cestu. S touto osobou se můžete kdykoli kontaktovat několika málo kliknutími, i o víkendech a svátcích, 24 hodin denně. Toto jsou zvláštní služby pro naše zákazníky, které prezentují bezpečnost a důvěru. Naši pracovníci jsou vám přirozeně k dispozici po celých 24 hodin v několika jazycích a během co nejkratší doby zodpoví každou otázku. Během dne prostřednictvím účtu zákazníka získáte odpověď již za několik málo minut.Váš tým péče o zákazníky eibabo®.

Účet zákazníka je přístup na webovou stránku eibabo®. Tam můžete po úspěšném přihlášení v historii objednávek vybrat svou objednávku a prostřednictvím jednoduché vstupní masky položit vašemu poradci otázku s předběžně definovanými tematickými oblastmi (dodávka, reklamace atd.). Naše odpovědi si v historii objednávek můžete vyvolat téměř po celém světě a paralelně odeslat každou odpověď na svou e-mailovou adresu, jakmile byla zpracována. 

Co vás odlišuje od silné konkurence v oboru?

eibabo® je velmi komplexní nákupní systém s četnými funkcemi. Například naše publikace díky vícenásobnému zobrazení, náhledům 3D, rozsáhlým textům a inteligentním propojením ke všem dalším důležitým a vhodným výrobkům mají zvláštní přidanou hodnotu a vytvářejí pozitivní uživatelskou zkušenost. Toto je přirozeně trvalý proces, který se stále aktualizuje a vylepšuje. Další zvláštností je inteligentní, učící se a fonetická funkce vyhledávání, která se nachází na vysoce výkonných serverech s rozsáhlými parametry pro rychlé vyhledání výrobků. Již více než 25 let na vlastních serverech v datovém středisku provozujeme nákupní systémy vedle hospodaření se zbožím.

Podmíněno celosvětovým odbytem všech výrobků, jsou v obchodě integrovány rozsáhlé a potřebné doplňkové funkce. K tomu patří zobrazení všech důležitých mezinárodních měn a každý den několikrát aktualizované přepočítávací kurzy ke každé ceně, jazyky příslušných zemí, způsoby placení a dodací lhůty, permanentní sledování zásilek po celém světě, komplexní řídicí matrice pro zasílání do tuzemska / EU a států EFTA, popř. dodávky do třetích zemí v závislosti na soukromém či firemním zákazníkovi s/bez DPH pro dodávky v rámci EU, zohlednění limitů země dodání v rámci EU dle zákona o dani z obratu a mezinárodní celní odbavení. 

Jaké bezpečnostní standardy eibabo® nabízí?

eibmarkt®.com GmbH je jedním z mála vývozců schválených v tomto oboru německými celníky. Několikrát ročně celníci provádějí kontroly, zda jsou dodržována všechna kritéria. eibmarkt®.com GmbH je připojena k výpočetnímu středisku AEB a jedná podle procesu ATLAS certifikovaného Spolkovým finančním ředitelstvím. Díky vlastnímu digitálnímu celnímu odbavení můžeme rychle sledovat a ovlivňovat procesy bez zbytečné byrokracie. Naši pracovníci absolvují rozsáhlá školení pro tento systém a znají několik jazyků, takže mohou odpovídat na dotazy zákazníků z dalších zemí.

Stále jsou kontrolovány a externími institucemi ověřovány všechny myslitelné bezpečnostní standardy, zejména se jedná o způsoby plateb a ustanovení k ochraně osobních údajů. Všechny oblasti zákazníků jsou zabezpečeny vysokými šifrovacími standardy. Registrace je zcela nezávazná, protože vaše údaje budou použity až po objednání k dalšímu zpracování vaší objednávky a budou v potřebném rozsahu předány pouze podnikům, které se podílejí na zpracování objednávky (např. adresa pro zaslání).

eibabo® tedy patří k eibmarkt.com GmbH?

Správně, eibabo® je podnik společnosti eibmarkt.com GmbH, přeměna na samostatnou kapitálovou společnost jako další dceřinou společnost holdingu není v současné době plánována, ale také není vyloučena na základě budoucího globálního rozšiřování.

 

 

 Marco Labáhn
(CEO EIBMARKT GmbH Holding)


Dialog: Paní Kerstin Ziegenbein (agentur aanders®) a Marco Labahn (CEO EIBMARKT® GmbH Holding)

  

EIBMARKT GmbH Holding 

EIBMARKT® GmbH Holding - 08527 Plauen - Kemmlerstrasse 1 - Německo
(sídlo holdingu se správou, vývojem aplikací, call centrem, studii 360°/3D) 

Imagefilm EIBMARKT GmbH Holding

Imagefilm EIBMARKT® GmbH: KNX® smart home - eibmarkt®, eibabo® (english full hd)

 

Prohlédli jste si